Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:22:02

Poprawka 38

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4