Narzędzia:

Dnia 27-02-2020 godz. 10:32:37

Za: 51 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 45