Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:12:28

Poprawka 20

Za: 52 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 6