Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:56:24

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 52 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 42 Nie głosowało: 4