Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:54:17

Poprawka 101

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5