Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:28:23

Poprawka 51

Za: 49 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 4