Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:32:09

Poprawka 58

Za: 6 Przeciw: 87 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 4