Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:13:34

Poprawka 22

Za: 51 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4