Narzędzia:

Dnia 27-02-2020 godz. 10:02:57

Za: 44 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 56