Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:36:04

Poprawka 65

Za: 53 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4