Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:47:40

Poprawka 88

Za: 56 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4