Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:48:32

Poprawka 90

Za: 53 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4