Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:22:58

Poprawka 40

Za: 46 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 6 Nie głosowało: 4