Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:13:00

Poprawka 21

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4