Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:00:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 44 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4