Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:18:06

Poprawka 31

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5