Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:26:53

Poprawka 48

Za: 54 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5