Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:32:39

Poprawka 59

Za: 1 Przeciw: 91 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 4