Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:50:31

Poprawka 94

Za: 53 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 4