Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:48:10

Poprawka 89

Za: 54 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 5