Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:45:53

Poprawka 84

Za: 51 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4