Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:37:33

Poprawka 68

Za: 50 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5