Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:04:32

Poprawka 6

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4