Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:46:48

Poprawka 86

Za: 54 Przeciw: 40 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 4