Narzędzia:

Ustawa budżetowa na rok 2020

Dnia 27-02-2020 godz. 20:39:37

Poprawka 72

Za: 4 Przeciw: 90 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 5