Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-02-2020 godz. 20:57:26

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 93 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4