Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości

Dnia 27-02-2020 godz. 20:58:37

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 51 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 7