Narzędzia:

Posiedzenie: 31. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


7 i 8 października 2021 r.
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania
Temat głosowania
Wyniki głosowania3
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


4
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Poprawka


5
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką


6
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 1, 4, 5, 7


7
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 2


8
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 3


9
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 6


10
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


11
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


12
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


13
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5, 22, 27, 29, 30


14
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 21


15
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


16
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 12-17, 20, 23, 26, 28


17
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10


18
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11


19
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18


20
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19


21
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24, 32


22
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25


23
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31


24
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33


25
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


26
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


27
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


28
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Wniosek o odrzucenie ustawy


29
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 1


30
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 2


31
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 3


32
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 4


33
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 7


34
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 9


35
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 11, 12


36
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


37
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


38
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


39
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 3


40
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


41
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy


42
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


43
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


44
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


45
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


46
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


47
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


48
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


49
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5, 7, 9


50
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8


51
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


52
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1


53
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2


54
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3


55
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4


56
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

5, 6, 7, 8, 10-15


57
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami


58
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


59
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wniosek o odrzucenie ustawy


60
Ustawa o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek


61
Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Wniosek o odrzucenie projektu


62
Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Poprawka 1


63
Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Poprawka 2


64
Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami


Nr głosowania 1
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 2
Temat głosowania
Wniosek formalny
Wyniki głosowania

Nr głosowania 3
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 4
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Poprawka

Wyniki głosowania

Nr głosowania 5
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Wyniki głosowania

Nr głosowania 6
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 1, 4, 5, 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 7
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 8
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 9
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Poprawka 6

Wyniki głosowania

Nr głosowania 10
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 11
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 12
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 13
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3, 5, 22, 27, 29, 30

Wyniki głosowania

Nr głosowania 14
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 7, 21

Wyniki głosowania

Nr głosowania 15
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 16
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9, 12-17, 20, 23, 26, 28

Wyniki głosowania

Nr głosowania 17
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 10

Wyniki głosowania

Nr głosowania 18
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11

Wyniki głosowania

Nr głosowania 19
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 18

Wyniki głosowania

Nr głosowania 20
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 19

Wyniki głosowania

Nr głosowania 21
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 24, 32

Wyniki głosowania

Nr głosowania 22
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 25

Wyniki głosowania

Nr głosowania 23
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 31

Wyniki głosowania

Nr głosowania 24
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 33

Wyniki głosowania

Nr głosowania 25
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 26
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 27
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 28
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 29
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 30
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 31
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 32
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 33
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 7

Wyniki głosowania

Nr głosowania 34
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 35
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Poprawka 11, 12

Wyniki głosowania

Nr głosowania 36
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 37
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 38
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 39
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2, 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 40
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 41
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 42
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 43
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 44
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 45
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 46
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 47
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 48
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 49
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4, 5, 7, 9

Wyniki głosowania

Nr głosowania 50
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

Wyniki głosowania

Nr głosowania 51
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 52
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 53
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 54
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

Wyniki głosowania

Nr głosowania 55
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

Wyniki głosowania

Nr głosowania 56
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

5, 6, 7, 8, 10-15

Wyniki głosowania

Nr głosowania 57
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Wyniki głosowania

Nr głosowania 58
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz ustawy o Straży Granicznej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 59
Temat głosowania
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wniosek o odrzucenie ustawy

Wyniki głosowania

Nr głosowania 60
Temat głosowania
Ustawa o ratyfikacji Europejskiej Konwencji o ochronie dziedzictwa audiowizualnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 8 listopada 2001 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Wyniki głosowania

Nr głosowania 61
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Wniosek o odrzucenie projektu

Wyniki głosowania

Nr głosowania 62
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Poprawka 1

Wyniki głosowania

Nr głosowania 63
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Poprawka 2

Wyniki głosowania

Nr głosowania 64
Temat głosowania
Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Wyniki głosowania