Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:21:13

Poprawka 31

Za: 54 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1