Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:22:01

Poprawka 33

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1