Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:46:26

Poprawka 8

Za: 55 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0