Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 08-10-2021 godz. 16:08:43

Poprawka 2

Za: 97 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0