Narzędzia:

Posiedzenie: 31. posiedzenie Senatu RP X kadencji, 2 dzień


7 i 8 października 2021 r.
Przemówienia z dnia poprzedniego

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wysłuchaliśmy dziś informacji prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie kontroli w Funduszu Sprawiedliwości. Rozumiem, że polityka opozycji w tym zakresie, czyli polityka destrukcji i ataku na rząd, jest w tym momencie zbieżna ze stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli. Stąd zaproszenie do Senatu i prezentacja niniejszej informacji.

Do samych zarzutów sformułowanych w raporcie NIK odniósł się już bezpośrednio resort sprawiedliwości, który wypowiedział się tak – zacytuję wiceministra Marcina Romanowskiego – ,,Nie, nie ma ku temu podstaw – zakres delegacji ustawowej zawartej w k.k.w. nie został przekroczony. Zresztą o wartości merytorycznej tego wniosku świadczą uwagi przedstawicieli NIK wygłaszane podczas prezentacji raportu, że ewentualne stwierdzenie niekonstytucyjności będzie skutkować konsekwencjami prawnokarnymi. Innymi słowy: NIK złoży wtedy doniesienie do prokuratury. Za taki pomysł student I roku prawa dostałby ocenę niedostateczną. Dlatego nie mam wątpliwości, że raport i jego prezentacja to teatr, gra polityczna prezesa Mariana Banasia”. A w odniesieniu do samego Funduszu Sprawiedliwości powiedział: „To była świadoma decyzja ustawodawcy. W pełni racjonalna w ramach polityki karnej, gdzie stawia się też na prewencję. Jak spojrzymy na budżet funduszu, to 70% środków kierowane jest na pomoc pokrzywdzonym, a na prewencję tylko 16% (...) Izba za pomoc pokrzywdzonym uznaje tylko wydatki na sieć ośrodków pomocy osobom pokrzywdzonym. Kwestionuje natomiast finansowanie sprzętu do ratowania ofiar wypadków komunikacyjnych dla strażaków czy dla szpitali, bo jej zdaniem to nie jest pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem. My uważamy inaczej – to strażacy najczęściej są pierwsi na miejscu wypadku – przestępstwa w rozumieniu prawa, zwłaszcza na terenach oddalonych od większych miast. I to właśnie strażaków fundusz wyposaża w sprzęt m.in. do wydobywania rannych z rozbitych samochodów i w narzędzia pierwszej pomocy. To jest ważniejsze niż pomoc prawna, psychologiczna czy materialna udzielana w naszych ośrodkach, niczego oczywiście jej nie ujmując”.

Szkoda, że opozycja skupiła się tylko na jednostronnym przekazie prezentowanym przez NIK. Dziękuję bardzo.

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W przypadku niniejszego projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej ponownie w Wysokiej Izbie mamy przykład deprecjonowania roli uchwały i wykorzystywania jej na potrzeby bieżącej walki politycznej.

Po raz kolejny opozycja próbuje wyklarować fałszywą rzeczywistość i przekazać ją opinii publicznej, tym razem o rzekomym polexicie. To jednak po prostu nie ma odzwierciedlenia w faktach. Jako Prawo i Sprawiedliwość wiążemy przyszłość Polski jednoznacznie z przynależnością do Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że musimy się godzić na postępujący, pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim. Warto przypomnieć, że nigdzie w traktatach kompetencje dotyczące reformowania wymiaru sprawiedliwości nie zostały nigdy przekazane na poziom Unii Europejskiej. Dzisiaj jednym z sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest pan Safjan, niegdyś prezes Trybunału Konstytucyjnego, który rozstrzygnął już po wejściu Polski do Unii Europejskiej, że w przypadku takiej kolizji konstytucja ma nadrzędność. Kilka lat później Trybunał pod przewodnictwem prof. Rzeplińskiego podjął podobne rozstrzygnięcie.

Patrząc na sam tekst proponowanej przez opozycję rezolucji, widzimy, że nie chodzi tutaj o miejsce Polski w Unii Europejskiej, tylko o populistyczny atak na rząd. W mojej ocenie jest to reakcja na to, że opozycja od 2015 r. nie jest w stanie wygrać żadnych wyborów, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość realizuje ambitny program dla Polski i Polaków, i dotrzymując słowa, cieszy się dużym poparciem w społeczeństwie. Takiego programu nie potrafi pokazać opozycja, stąd tego rodzaju polityczne wrzutki, nie mające kompletnie żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Będę głosował przeciwko tej uchwale. Dziękuję bardzo.