Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Dnia 08-10-2021 godz. 16:05:12

Poprawka

Za: 53 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 1