Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:52:10

5, 6, 7, 8, 10-15

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0