Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Dnia 08-10-2021 godz. 16:28:42

Poprawka 2

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0