Narzędzia:

Dnia 08-10-2021 godz. 13:19:02

Za: 52 Przeciw: 43 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 5