Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:19:26

Poprawka 24, 32

Za: 54 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0