Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:14:04

Poprawka 7, 21

Za: 53 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 0