Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:42:09

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 5 Nie głosowało: 0