Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Dnia 08-10-2021 godz. 16:04:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 47 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1