Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 08-10-2021 godz. 16:07:56

Poprawka 1, 4, 5, 7

Za: 52 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1