Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021.

Dnia 08-10-2021 godz. 16:06:10

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1