Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:15:00

Poprawka 8

Za: 53 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0