Narzędzia:

Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Dnia 08-10-2021 godz. 16:58:19

Wniosek o odrzucenie projektu

Za: 48 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0