Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dnia 08-10-2021 godz. 16:24:06

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 100 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0