Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:18:42

Poprawka 19

Za: 53 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0