Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:16:22

Poprawka 9, 12-17, 20, 23, 26, 28

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 0