Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 08-10-2021 godz. 16:35:31

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 2 Przeciw: 98 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 0