Narzędzia:

Drugie czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej

Dnia 08-10-2021 godz. 17:00:18

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2